Medlemsavgifter

  • Institutioner 500 kr
  • Enskilda medlemmar 300 kr
  • Veteraner, studerande och arbetslösa 150 kr

I årsavgiften för alla ingår medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen och tidskriften Musikbiblioteksnytt. För enskilda medlemmar och institutioner ingår även medlemskap i den internationella musikbiblioteks- och musikarkivföreningen IAML och tidskriften Fontes. Du behöver inte vara (musik)bibliotekarie eller (musik)arkivarie för att vara medlem - intresse för föreningens verksamhet räcker.

För att bli medlem kontaktar du föreningens sekreterare Kia Hedell per mail, kia.hedell[at]ub.uu.se, eller telefon, 018-471 2913.

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 65 21 22-3.


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2016-01-12