Medlemsavgifter från och med 2018

  • Institutioner 700 kr
  • Enskilda medlemmar 350 kr
  • Veteraner, studerande och arbetslösa 150 kr (medlemskap i IAML och tidskriften Fontes ingår inte)

I årsavgiften för alla ingår medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen och tidskriften Musikbiblioteksnytt. För enskilda medlemmar och institutioner ingår även medlemskap i den internationella musikbiblioteks- och musikarkivföreningen IAML och tidskriften Fontes. Du behöver inte vara (musik)bibliotekarie eller (musik)arkivarie för att vara medlem - intresse för föreningens verksamhet räcker.

Länk till IAML:s webbsida

Länk till broschyr om IAML

Här är två formulär som du kan fylla i på datorn och skicka in till SMBF - ett för privatpersoner och ett för institutioner:

Medlemskapsansökan för privatpersoner

Medlemskapsansökan för institutioner

Du kan även kontakta föreningens sekreterare Anette Lindström per e-post: anette.lindstrom[at]umea.se eller telefon: 090-16 33 81.

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 65 21 22-3.


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2019-06-03