KALENDARIUM

19-20 april 2018
SMBF:s årsmöte och kursdagar
Operahögskolan, Stockholm

22-27 juli 2018
IAML-kongress i Leipzig, Tyskland
                

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

Nu är det dags att söka SMBF:s samt Anders Lönns resestipendium till IAMLs konferens 22-27 juli i Leipzig.
Sista ansökningsdag: 1 mars 2018.


Foto: Lena Nettelbladt

SMBF:s årsmöte och kursdagar (19-20 april)
Vårens kursdagar har temat ”Vi lär varandra”. Ni kommer bland annat att få höra om Dewey, RDA och LIBRIS XL samt om nyttiga e-resurser och digitala plattformar för musikbibliotekarier. Detaljerat program kommer.

När? Torsdag 19/4 kl 14-17 med efterföljande middag och fredag 20/4 kl 9-13 (preliminära tider)

Var? Operahögskolan, Stockholm.

Boka in dagarna redan nu!

INSPIRATION


Vårkänslor?

"En student sjunger serenad till luta nedanför en balkong”
av Per Röding (1869-1928)