KALENDARIUM

19-20 april 2018
SMBF:s årsmöte och kursdagar
Operahögskolan, Stockholm

22-27 juli 2018
IAML-kongress i Leipzig, Tyskland
                

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

Foto: Lena Nettelbladt

Välkommen till SMBF:s årsmöte och kursdagar (19-20 april)
Vårens kursdagar har temat ”Vi lär varandra”. Vi kommer bland annat att få höra om Dewey, RDA och LIBRIS XL samt om nyttiga e-resurser och digitala plattformar för musikbibliotekarier. Avslutningsvis en visning av biblioteket på DOCH Dans- och cirkushögskolan

Var? Operahögskolan, Teknikringen 35, Stockholm.

När? Torsdag 19/4 kl 14-17 med efterföljande middag
Fredag 20/4 kl 9.30-ca 14

Här finns program och anmälningsblankett.

INSPIRATION


Vårkänslor?

"En student sjunger serenad till luta nedanför en balkong”
av Per Röding (1869-1928)

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-03-16