KALENDARIUM

14-19 juli 2019
IAML-kongress i Kraków, Polen

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

Läs SMBF:s synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi ″Från ord till handling″ här!


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-12-03

INSPIRATION

Spela vinterns noter!

Antonio Vivaldis ″L′Inverno″, ur ″Le quattro stagioni″ (″De fyra årstiderna″). Uppsala universitetsbibliotek, Leufsta Mus.tr. 84.


Sök på nätet i
Uppsala universitetsbiblioteks musikkataloger!

Nu är alla bibliotekets papperskataloger över musiksamlingen digitaliserade och tillgängliga online. Botanisera i musiksamlingen med noter från medeltid till nutid via katalogerna på bibliotekets hemsida!