KALENDARIUM

14-15 november
Vart är musiken på väg? Perspektiv från forskning, bransch och politiker. Musikkonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm/Mirac. www.mirac.se

14-19 juli 2019
IAML-kongress i Kraków, Polen

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-11-07

INSPIRATION

Höstens partitur

Spela!


Sök på nätet i
Uppsala universitetsbiblioteks musikkataloger!

Nu är alla bibliotekets papperskataloger över musiksamlingen digitaliserade och tillgängliga online. Botanisera i musiksamlingen med noter från medeltid till nutid via katalogerna på bibliotekets hemsida!