KALENDARIUM

22-27 juli 2018
IAML-kongress i Leipzig, Tyskland
                

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

Vadan och varthän - var står vi nu?
Läs blogginlägget om SMBF:s årsmöte den 30 - 31 mars 2017!


INSPIRATION


Styrelsen främre raden: Kia Hedell, Gunnel Jönsson, Besa Spahiu, Pia Shekhter, Niklas Bogren Persson.
Bakre raden: Staffan Lundmark, Åse Lugnér, Lena Nettelbladt, Lars Landin, Tobias Danielsson.
Foto: Jens Bjurman

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2017-12-27