KALENDARIUM

18-24 juli 2020
IAML-kongress i Prag, Tjeckien

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anette Lindström
Umeå stadsbibliotek
901 78 Umeå
anette.lindstrom[at]umea.se
Telefon: 090-16 33 81

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

SMBF
Webbmaster: Ove Wahlqvist / johnove38[at]gmail.com
Denna sida senast uppdaterad 2019-07-24

INSPIRATION

Allegro

A-dur