Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en intresseorganisation för dig som arbetar vid musikbibliotek av alla slag, vid musikarkiv, dokumentationscentraler med mera, lika väl som för din institution. Föreningen

 • vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek och musikarkiv i Sverige, övriga Norden och internationellt
 • vill öka förståelsen för musikbibliotekens och musikarkivens kulturella betydelse
 • vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
 • driver frågor om utbildning och vidareutbildning för musikbibliotekarier och musikarkivarier
 • anordnar årliga temadagar/utbildningsdagar i samband med föreningens årsmöte
 • utger medlemsbladet Musikbiblioteksnytt, 4 nr/år

SMBF:s stadgar

Svenska musikbiblioteksföreningens styrelse från årsmötet 2018:

 • Styrelseordförande: Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik, Göteborgs universitetsbibliotek, pia.shekhter[at]ub.gu.se
 • Vice ordförande: Niklas Bogren Persson, Stadsbiblioteket Göteborg, niklas.persson[at]kultur.goteborg.se
 • Sekreterare: Kia Hedell, Uppsala universtitetsbibliotek, kia.hedell[at]ub.uu.se
 • Kassör: Besa Spahiu, Musik- och teaterbiblioteket, besa.spahiu[at]musikverket.se
 • Styrelseledamöter: Johanna Grut, Musikbiblioteket, Sveriges Radio, johanna.grut[at]srf.se
  Staffan Lundmark, före detta Dialekt-, ortnamns- och folkmusikarkivet i Umeå (DAUM), staffanlundmark[at]hotmail.com
  Tobias Danielsson, Musik- och teaterbiblioteket, tobias.danielsson[at]musikverket.se
  Yvonne Suopanki-Lakso, Musikhögskolan i Piteå, yvonne.suopanki-lakso[at]ltu.se

Valberedningen:
Ann Malm, Kungliga musikhögskolans bibliotek, ann.malm[at]kmh.se
Karin Engström, Musikhögskolan Ingesund, Biblioteket, karin.engstrom[at]mhi.kau.se
Linda Sundberg, Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket, linda.sundberg[at]ub.gu.se

Revisorer:
Agneta Wihlstrand, Karlstad stadsbibliotek, agneta.wihlstrand[a]karlstad.se
Ewa Persson, Karlstad universitet, ewa.persson[a]kau.se
Revisorssuppleant: Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket, harriet.aagaard[at]kb.se

Utomlands
Swedish Branch of IAML

är en svensk sektion av International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), som grundades 1951 och är verksam i drygt 40 länder med drygt 1 700 medlemmar. Som medlem i SMBF är du automatiskt medlem (utan extra kostnad) i IAML, och får dess tidskrift Fontes artis musicae (också 4 nr/år).

En viktig del av IAML:s verksamhet är de årliga internationella konferenserna, som är öppna för alla medlemmar.
SMBF:s styrelse 2018


Styrelsen vald på årsmötet 19 april 2018: Besa Spahiu (kassör), Kia Hedell (sekreterare), Yvonne Suopanki-Lakso,
Tobias Danielsson, Staffan Lundmark, Niklas Bogren Persson (vice ordförande), Johanna Grut.
Ordförande Pia Shekhter saknas på bilden. Foto: Lena Nettelbladt

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-05-23