Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en intresseorganisation för dig som arbetar vid musikbibliotek av alla slag, vid musikarkiv, dokumentationscentraler med mera, lika väl som för din institution. Föreningen

 • vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek och musikarkiv i Sverige, övriga Norden och internationellt
 • vill öka förståelsen för musikbibliotekens och musikarkivens kulturella betydelse
 • vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
 • driver frågor om utbildning och vidareutbildning för musikbibliotekarier och musikarkivarier
 • anordnar årliga temadagar/utbildningsdagar i samband med föreningens årsmöte
 • utger medlemsbladet Musikbiblioteksnytt, 4 nr/år

SMBF:s stadgar

Svenska musikbiblioteksföreningens styrelse från årsmötet 2019:

 • Styrelseordförande: Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik vid Göteborgs universitet, pia.shekhter[at]ub.gu.se
 • Vice ordförande: Johanna Grut, Uppsala, johanna.grut[at]gmail.com
 • Sekreterare: Anette Lindström, Umeå stadsbibliotek, anette.lindstrom[at]umea.se
 • Kassör: Besa Spahiu, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, besa.spahiu[at]musikverket.se
 • Styrelseledamöter: Staffan Lundmark, f d DAUM, Umeå, ledamot staffanlundmark[at]hotmail.com
 • Tobias Danielsson, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, ledamot tobias.danielsson[at]musikverket.se
 • Yvonne Suopanki Lakso, Musikh√∂gskolan i Piteå, ledamot yvonne.suopanki-lakso[at]ltu.se

Valberedning:
Inger Jullander, Biblioteket för musik och dramatik vid Göteborgs universitet, inger.jullander[at]ub.gu.se
Lena Nettelbladt, Stockholms konstn√§rliga högskola, lena.nettelbladt[at]uniarts.se

Revisorer:
Agneta Wihlstrand, Karlstad stadsbibliotek, agneta.wihlstrand[a]karlstad.se
Ewa Persson, Karlstad universitet, ewa.persson[a]kau.se
Revisorssuppleant: Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket, harriet.aagaard[at]kb.se

Utomlands
Swedish Branch of IAML

är en svensk sektion av International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), som grundades 1951 och är verksam i drygt 40 länder med drygt 1 700 medlemmar. Som medlem i SMBF är du automatiskt medlem (utan extra kostnad) i IAML, och får dess tidskrift Fontes artis musicae (också 4 nr/år).

En viktig del av IAML:s verksamhet är de årliga internationella konferenserna, som är öppna för alla medlemmar.


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2019-06-19