Tips för musikbibliotekarien

Ämnesguide för musik

Riktlinjer för indexering av noter

Internet-resurser för musikbibliotekarier / Musik- och teaterbiblioteket

Musiken i DDK / Musik- och teaterbiblioteket

Dewey musik - inspelningar / Olle Johansson, Kungliga biblioteket

Tillämpningsanvisningar för katalogisering av musiktryck / Kungliga biblioteket


Kanske roligare att katalogisera noter med fina omslag..?

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2017-04-12