SMBF:s årsmöte 2009 hölls på Statens musikbibliotek den 20/3, och temat för den påföljande fortbildningsdagen var Folkmusikkommissionens 100-årsjubileum. Jubileet uppmärksammades genom ett två dagars symposium arrangerat av Svenskt visarkiv och Nordiska museet i augusti 2008, exakt 100 år efter att Folkmusikkommissionen bildades. Under två dagar presenterades Folkmusikkommissionens historia och betydelse av såväl inhemska som internationella forskare och spelmän/sångare. SMBF inbjöd fyra av föredragshållarna att tala i samband med årsmötet.

Såhär såg programmet ut:

9.30 Kaffe och smörgås
10.00 Årsmöte
11.15 Chefen för Svenskt visarkiv, Dan Lundberg, inleder fortbildningsdagen med några ord om Folkmusikkommissionen och dess arbete och talar sedan om ”Folkmusik”: en definitionsfråga
12.00 Lunch i Bonnierhusets restaurang
13.30 Arkivarie Mathias Boström, Svenskt visarkiv: Allianser och nätverk - Folkmusikkommissionen i praktiken
14.00 Bibliotekschef Veslemöy Heintz, Statens musikbibliotek: Folkmusikkommissionen i pressen
14.30 Musik med Ulrika Gunnarsson och medmusikant
15.00 Kaffe och kaka
15.30 Bibliotekarie Mattias Lundberg: Folkmusikkommissionens material i konstmusiken.

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2009-05-22