Hur lät 1600-talets kyrkomusik?

Den 12 november inbjöd Svenska musikbiblioteksföreningen till en spännande dag kring kyrkomusiken, orgeln och klockspelet i Tyska kyrkan, Svartmangatan 16A, Gamla stan, Stockholm

Program:
10.00-10.45 Michael Dierks hälsar oss välkommen till Tyska kyrkan och berättar om sin egen forskning LynarB3
11.00-11.45 Kyrkomusiken under 1600-talet – med klingande exempel på Tyska kyrkans orgel
12.00-13.00 Lunch på egen hand
13.00-13.45 Martin Riessen ger oss en guidad tur av Tyska kyrkan
14.00-14.45 Tyska kyrkans klockspel, samt visning (på egen risk!) av klocktornet samt klockspelskonsert
15.15-16.30 Afternoon tea med engelska snittar, fruitcake och te på Chaikhana, Svartmangatan 23 (www.chaikhana.se). Möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2011-01-04