SMBF:s årsmöte 2011

Svenska musikbiblioteksföreningens årsmöte 2011 hölls torsdag 24 mars och fredagen 25 mars i Uppsala universitetsbibliotek Carolina, boksalen

I år uppmärksammades vi Veslemöy Heintz som fyller 65 år. Veslemöy har varit ordförande både i vår svenska förening och i den internationella föreningen IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). År 2010 valdes Veslemöy till hedersmedlem i IAML. De föredrag vi får lyssna till har på ett eller annat sätt anknytning till Veslemöy. Årsmötet kommer att äga rum på torsdagen och på kvällen har vi möjlighet att fira Veslemöy på en trevlig restaurang. På fredagen blir det en busstur till tre av Upplands kyrkor där vi får titta på medeltida kyrkomålningar. Ingebjørg Barth Magnus blir vår guide under dagen. Hon är musikikonograf och författare till boken ”Musikmotiv i svensk kyrkokonst, Uppland”.

Såhär såg programmet ut:

Torsdag 24/3

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Årsmöte

11.15 Pia Shekhter, Secretary General, IAML ”The future of IAML”

12.00 Lunch på egen hand

13.30 Evabritt Selén, bibliotekarie vid Sveriges radio Veslemöy och Bergakungen - kort exposé över norsk-svensk musikhistoria

14.10 Inger Enquist, arkivarie vid Musik- och teaterbiblioteket Revykungen Emil Norlanders arkiv

14.40 Kaffe/te-paus, möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor

15.40 Ingebjørg Barth Magnus Liten introduktion till musikikonografi och till kyrkturen

16.15 Anders Edling visar oss musiksamlingarna vid Carolina

18.00 Middag för de som vill på Brasseri Höganäs

Fredag 25/3

9.30 Bussen avgår från Uppsala Konsert & Kongress, Storgatan (samling 9.15) http://www.ukk.se/Valkommen/Hitta-hit/ Besök i Härnevi kyrka

12.00 Lättare lunch vid Härkeberga kyrka Besök i Litslena kyrka

15.30 Åter i Uppsala

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2011-08-08