Medlemsavgifter från och med 2018

  • Institutioner 700 kr
  • Enskilda medlemmar 350 kr
  • Veteraner, studerande och arbetslösa 150 kr (medlemskap i IAML och tidskriften Fontes ingår inte)

I årsavgiften för alla ingår medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen och tidskriften Musikbiblioteksnytt. För enskilda medlemmar och institutioner ingår även medlemskap i den internationella musikbiblioteks- och musikarkivföreningen IAML och tidskriften Fontes. Du behöver inte vara (musik)bibliotekarie eller (musik)arkivarie för att vara medlem - intresse för föreningens verksamhet räcker.

Länk till IAML:s webbsida

Länk till broschyr om IAML

Här är två formulär som du kan fylla i på datorn och skicka in till SMBF - ett för privatpersoner och ett för institutioner:

Medlemskapsansökan för privatpersoner

Medlemskapsansökan för institutioner

Du kan även kontakta föreningens sekreterare Anna-Karin Skansen per e-post: anna-karin.skansen[at]kau.se eller telefon: 073-095 92 32.

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 65 21 22-3.

SMBF:s policy beträffande GDPR
Ett medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen innebär att de personuppgifter och kontaktuppgifter man har lämnat hanteras och lagras av styrelsen. Om medlemskapet upphör raderas uppgifterna utan fördröjning. Medlemmarnas uppgifter har endast att göra med föreningens verksamhet och delas inte med någon tredje part. Efter särskilt medgivande publiceras uppgifterna i en adresslista på en lösenordsskyddad del av föreningens webbplats, som endast medlemmarna har tillgång till.


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2021-04-12