KALENDARIUM

26-30 juli
IAML-kongress online
Läs mer här:
Important information from the Board | IAML.

Program med svenska starttider

Sekreterare -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anna-Karin Skansen
Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
sekreterare[at]smbf.nu

Kassör -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

E-post: info[at]smbf.nu

AKTUELLT

SMBF
Webmaster: Ove Wahlqvist / info[at]smbf.nu
Denna sida senast uppdaterad 2021-10-18

INSPIRATION