KALENDARIUM

20 – 21 april 2023
SMBF 70 år! Heldag på Kungl Musikaliska akademien med efterföljande årsmöte

30/7 - 4/8 2023
IAML-kongress i Cambridge, Storbritannien

Sekreterare -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anna-Karin Skansen
Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
sekreterare[at]smbf.nu

Kassör -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Ragnar Köhlin
Björnsonsgatan 56
168 43 Bromma
ragnar.kohlin[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

E-post: info[at]smbf.nu

AKTUELLTSMBF
Webmaster: Ove Wahlqvist / info[at]smbf.nu
Denna sida senast uppdaterad 2022-12-21

INSPIRATION