KALENDARIUM

23/6 - 28/6 2024
IAML-kongress i Stellenbosch, Sydafrika

Sekreterare -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anna-Karin Skansen
Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
sekreterare[at]smbf.nu

Kassör -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Ragnar Köhlin
Björnsonsgatan 56
168 43 Bromma
ragnar.kohlin[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

E-post: info[at]smbf.nu

AKTUELLT


Prof Wim de Villiers, Rector and Vice-Chancellor vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika, hälsar välkommen till IAML-kongressen 2024


SMBF
Webmaster: Ove Wahlqvist / info[at]smbf.nu
Denna sida senast uppdaterad 2023-09-08

INSPIRATION