KALENDARIUM

24-29 juli
IAML-kongress i Prag, Tjeckien
Preliminärt program
Call for papers and posters

Sekreterare -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anna-Karin Skansen
Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
sekreterare[at]smbf.nu

Kassör -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Ragnar Köhlin
Björnsonsgatan 56
168 43 Bromma
ragnar.kohlin[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

E-post: info[at]smbf.nu

AKTUELLT


Foto: Jonas André, Musikverket

För att fira Musikverkets biblioteks 250-årsjubileum är årets upplaga av "Dokumenterat" en jubileumsutgåva som gör nedslag i samlingarna och blickar tillbaka på den långa historien i musikens tjänst.


SMBF
Webmaster: Ove Wahlqvist / info[at]smbf.nu
Denna sida senast uppdaterad 2022-05-06

INSPIRATION

Välkomna till Prag i juli!