KALENDARIUM

30/7 - 4/8 2023
IAML-kongress i Cambridge, Storbritannien

Sekreterare -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Anna-Karin Skansen
Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
sekreterare[at]smbf.nu

Kassör -
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Ragnar Köhlin
Björnsonsgatan 56
168 43 Bromma
ragnar.kohlin[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

E-post: info[at]smbf.nu

AKTUELLT

Powerpointpresentationer från SMBF:s heldag den 20/4:

Framtid, samtid, dåtid. Katarina Aronsson
Digital upphovsrätt. Henrik Summanem
SMBF
Webmaster: Ove Wahlqvist / info[at]smbf.nu
Denna sida senast uppdaterad 2023-04-24

INSPIRATION