GDPR

SMBF:s policy beträffande GDPR

Ett medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen innebär att de personuppgifter och kontaktuppgifter man har lämnat hanteras och lagras av styrelsen. Om medlemskapet upphör raderas uppgifterna utan fördröjning. Medlemmarnas uppgifter har endast att göra med föreningens verksamhet och delas inte med någon tredje part. Efter särskilt medgivande publiceras uppgifterna i en adresslista på en lösenordsskyddad del av föreningens webbplats, som endast medlemmarna har tillgång till.

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2020-09-03