Musikbiblioteksforum

Musikbiblioteksforum är en svensk diskussionslista för musikbiblioteks- och musikarkivsfrågor för alla som arbetar på musikbibliotek eller med musikmedia på alla slags bibliotek och arkiv. Administratör Hans Gustafsson, Kungliga Biblioteket, är värd för listan, hans.gustafsson[at]kb.se.

För att anmäla sig som prenumerant gör man på följande sätt:

1. Skicka en e-post till listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan.
2. Subject/ämne/rubrik lämnas tomt.
3. Som första (och enda) rad i brevet, skriv:
subscribe musikbiblioteksforum Förnamn Efternamn

Inom ett par minuter kommer en bekräftelse på att du kommit med i diskussionslistan tillsammans med vidare instruktioner.

Inlägg skickas till musikbiblioteksforum@listserv.kb.se

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2020-06-29