Musikhögskoleträffen 18-19 augusti 2011

Den 18-19 augusti var det träff på Kungl Musikhögskolans bibliotek för bibliotekarier från musikhögskolorna. På programmet stod diskussion om inköp, katalogisering, Bolognaprocessen, kravhantering, digitalisering och upphovsrätt. Susanne Suttner och Mattias Arveheim berättade om Svensk musiks digitaliseringsarbete.

Här är några bilder på lokaliteterna, tagna av Lena Nettelbladt:

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2011-09-02