Nätverksträff för musikarkiv

Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, 23-24 oktober 2013

Program

Onsdag 23 oktober (Lokal: Carolina Rediviva)

12.30-13.00
Entréhallen

Samling i entréhallen. Registrering

13.00-13.20
Boksalen

Välkommen och praktiska detaljer

13.20-13.50
Boksalen

Per Cullhed (UUB): Gemensam digitalisering i Alvin från 2014

13.50-14.20
Boksalen

Anna Nyander (Svenskt visarkiv):
Arkivet för folklig dans i Svenskt visarkiv och queerdansdokumentationen

14.20-14.50
Boksalen

Katarina Hammarström (Institutet för språk och folkminnen):
Gustaf Ericssons vissamling i Uppsala – ett katalogiseringsprojekt med sikte på utgåva

14.50-15.20

Kaffe

15.20-16.20
Rundvandring

Krister Östlund (UUB):
Carolina Rediviva bakom kulisserna

16.20-17.00
Hamus

Kia Hedell (UUB):
Visning av guldkorn I UUB:s musiksamling och av dans- och musikarkiv i handskriftssamlingen

18.00

Gemensam middag på restaurang Il Forno (S:t Olofsgatan 8). Därefter eftersits på Institutionen för musikvetenskap, Engelska parken

Torsdag 24 oktober (Lokal: Carolina Rediviva samt Dialekt- och folkminnesarkivet)

9.00-9.30
Boksalen

Tommy Sjöberg (Folkmusikens hus) & Mathias Boström (Svenskt visarkiv):
Rädda NCAC:s ljudarkiv - ett gambiskt-svenskt digitaliseringsprojekt

9.30-10.00
Boksalen

Karin Eriksson (Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet):
Tradition och ideologi i Zornmärket

10.00-10.30

Kaffe.
Förflyttning till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (Arkivcentrum, von Kraemers allé 21)

10.30-12.00
DFU

Visning av musiksamlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet (f.d. ULMA)

12.00-13.15

Lunch

13.15-14.45
Boksalen

Arkivens presentationsrunda

14.45-15.00
Boksalen

Mathias Boström & Kia Hedell:
Summering och avslutning

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2013-10-14