IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres.

IAML, som är Svenska musikbiblioteksföreningens ”moderorganisation”, har cirka 1 700 medlemmar – individuella och institutionella – i drygt 40 länder. Nationella föreningar inom IAML finns för närvarande i 25 länder. Svenska musikbiblioteksföreningen är en av de äldsta och grundades 1953. Den internationella föreningen grundades 1951 i Paris.

Ett av IAMLs huvudsyften är: “To encourage and promote the activities of libraries, archives and documentation centres concerned with music and music materials, to strengthen cooperation among institutions and individuals working in these fields and to publish information concerning their work.”

IAMLs medlemstidskrift Fontes artis musicae utkommer kvartalsvis. Den innehåller vetenskapligt granskade artiklar, rapporter, recensioner och annat. Det finns också en avdelning med mer nyhetsbetonade bidrag från IAMLs medlemmar. IAML har också en attraktiv webbplats [www.iaml.info], en Facebooksida och ett Twitterkonto [IAML_AIBM].

IAML-L är en elektronisk diskussionslista avsedd för ”sharing and learning” – att informera, debattera eller konsultera kollegor. Anslut dig genom att skicka e-post till iaml-l-request[at]cornell.edu från den e-postadress du vill anmäla till listan. Skriv ordet join i ämnesraden. Lämna själva brevet helt tomt. Skicka dina inlägg till iaml-l[at]cornell.edu

IAML håller årliga kongresser. Sverige har stått värd vid tre tillfällen: Stockholm/Uppsala 1962, Stockholm 1986 och Göteborg 2006. Konferensen i Göteborg hölls tillsammans med våra systerorganisationer IMS (International Musicological Society)[gör länk till http://ims-international.ch/] och IAMIC (International Association of Music Information Centres)[gör länk till http://www.iamic.net/

Svenska musikbiblioteksföreningen och Kungliga Musikaliska Akademien erbjuder stipendier för att underlätta och uppmuntra deltagande.

IAMLs arbete utförs av Professional Branches, Subject Commissions, Committees och Working Groups. De beslutande organen är generalförsamlingen och styrelsen. Val till styrelsen och de olika arbetsgrupperna sker vart tredje år.

IAML producerar, i samarbete med andra internationella föreningar (främst IMS = International Musicological Society) fyra centrala musikbibliografier:

  • RILM Répertoire International de Littérature Musicale Referensservice för tidskriftsartiklar och böcker om musik
  • RISM Répertoire International des Sources Musicales Notmanuskript och musiktryckt före år 1800
  • RIPIM Répertoire International de la Presse Musicale Tidskrifter från främst 1800-talet och tidiga delen av 1900-talet
  • RidIM Répertoire International d’Iconographie Musicale Bildmaterial inom musik, dans, teater och opera

IAML är medlem av:
IFLA http://www.ifla.org/
ICA http://www.ica.org/3/homepage/home.html
EBLIDA http://www.eblida.org/
IMC http://www.imc-cim.org/
IASA http://www.iasa-web.org/
IAMIC http://www.iamic.net/

Välkommen att bidra till att IAML blir en rolig och angelägen förening genom att kandidera till ett uppdrag eller genom att vara aktiv på IAML-L eller sociala media! Du behövs - ditt engagemang är viktigt för IAML!

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2016-09-30