Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en intresseorganisation för dig som arbetar vid musikbibliotek av alla slag, vid musikarkiv, dokumentationscentraler med mera, lika väl som för din institution. Föreningen

 • vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek och musikarkiv i Sverige, övriga Norden och internationellt
 • vill öka förståelsen för musikbibliotekens och musikarkivens kulturella betydelse
 • vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
 • driver frågor om utbildning och vidareutbildning för musikbibliotekarier och musikarkivarier
 • anordnar årliga temadagar/utbildningsdagar i samband med föreningens årsmöte
 • utger medlemsbladet Musikbiblioteksnytt, 4 nr/år

SMBF:s stadgar

Svenska musikbiblioteksföreningens styrelse från årsmötet 2021:

 • Styrelseordförande: Gunnel Jönsson, fd Sveriges Radio, gunnel.jonsson58[at]gmail.com
 • Vice ordförande: Tobias Danielsson, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, tobias.danielsson[at]musikverket.se
 • Sekreterare: Anna-Karin Skansen, Musikhögskolan Ingesund, Arvika, anna-karin.skansen[at]kau.se
 • Kassör: Besa Spahiu, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, besa.spahiu[at]musikverket.se
 • Styrelseledamot: Alexandra Anklew, Göteborgs universitetsbibliotek, alexandra.anklew[at]ub.gu.se
 • Suppleant: Ulrika Orloff-Rodriguez, Stockholms stadsbibliotek, u_orloff[at]hotmail.com

Valberedning:
Inger Jullander, Biblioteket för musik och dramatik vid Göteborgs universitet, inger.jullander[at]ub.gu.se
Lena Nettelbladt, Stockholms konstnärliga högskola, u_orloff[at]hotmail.com

Revisorer:
Agneta Wihlstrand, Wermland Opera, agneta.wihlstrand[a]wermlandopera.com
Ewa Persson, Karlstad universitet, ewa.persson[a]kau.se
Revisorssuppleant: Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket, harriet.aagaard[at]kb.se

Utomlands
Swedish Branch of IAML

är en svensk sektion av International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), som grundades 1951 och är verksam i drygt 40 länder med drygt 1 700 medlemmar. Som medlem i SMBF är du automatiskt medlem (utan extra kostnad) i IAML, och får dess tidskrift Fontes artis musicae (också 4 nr/år).

En viktig del av IAML:s verksamhet är de årliga internationella konferenserna, som är öppna för alla medlemmar.


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2021-04-12