SMBF:s medlemmar bjöds in till en digital sommaravslutning onsdag 17 juni.

Den första punkten på programmet var en presentation av Anna Pensaert, ordförande i IAML:s Advocacy Committee. Anna redogjorde för resultatet av enkäten om hur IAML:s medlemmar har påverkats av COVID-19. Hon gjorde samma föredragning vid en så kallad lounge arrangerad av European Music Council i maj. Här är länken till den: https://www.emc-imc.org/musicsectorandcovid-19/online-lounges/online-lounge-on-surveys/.

Den andra programpunkten bjöd Olle Johansson på. Olle, som nyligen pensionerats från Kungliga biblioteket, kåserade över sina år som musikbibliotekarie. Inspelningen och länkar till musikinslagen finner du nedan.


Av rättighetsskäl har de klingande partierna i föredraget tagits bort. Här är några länkar:

There ain't no flies on me / Hot Lips Page

Rock, rock för fyra lock / Hubbe Bergström

Flygdansa / Tugga Terrier

Where there's a will / Five Blind Boys of Mississippi feat. Archie Brownlee

Saga gospel: From gospel to soul "When the church hits the charts"

Olles spellista "Gospel"

Up above my head / Rosetta Tharpe


SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2020-07-11