IAMLs internationella konferenser är en årlig begivenhet, som förenar nytta med nöje. Du får höra intressanta föreläsningar och paneldiskussioner, och du möter trevliga kollegor från IAMLs alla länder. Dessa informella kontakter kan ofta bli mycket givande. SMBF vill underlätta för sina medlemmar att delta i dessa konferenser. Föreningen erbjuder resestipendium till IAML-konferensen varje år.

 • Stipendiet kan sökas av personliga medlemmar i Svenska Musikbibkioteksföreningen.
 • Ansökan ska vara skriftlig. Den ska innehålla en kort motivering, och uppgift om huruvida du får bidrag från din arbetsgivare eller från annat håll.

Skicka ansökan via mejl till: sekreterare[at]smbf.nu

Inbjudan att söka stipendium meddelas SMBFs medlemmar i Musikbiblioteksnytt och på Musikbiblioteksforum. Sista ansökningsdatum infaller vanligtvis i början av mars. Styrelsens beslut om vilka som får stipendierna meddelas alla sökande. Välkommen med din ansökan!

Mottagare av SMBF:s resestipendium

 • 2021 utlyses inget resestipendium då IAML-kongressen blir ett digitalt evenemang.
 • 2020 utlystes inget resestipendium då IAML-kongressen blev ett digitalt evenemang.
 • 2019 - Elisabet Andersson
 • 2018 - Sebastian Lindholm
 • 2017 - Gunnel Jönsson
 • 2016 - Tobias Danielsson
 • 2015 - Kia Hedell och Anna Karin Skansen
 • 2014 - Ingrid Boström och Margareta Holdar Davidsson
 • 2013 - Åse Lugnér och Lena Nettelbladt
 • 2012 - Johanna Grut
 • 2011 - Anna Hedman och Annika Simms
 • 2010 - Tobias Danielsson och Christel Rosenborg
 • 2009 - Anneka Lewis och Stefan Wistrand

Sök även Anders Lönns resestipendium
Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift. Stipendiet kan sökas både av studenter och yrkesverksamma. Ingen särskild blankett för ansökan behövs. Sista ansökningsdatum infaller vanligtvis i början av mars.

Skicka ansökan till:
Kungliga Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

Mer information om Anders Lönns resestipendium på Musikaliska Akademiens hemsida. Anders Lönn var överbibliotekarie vid dåvarande Musikaliska akademiens bibliotek senare Statens musikbibliotek. Läs mer om Anders Lönn i Wikipedia och i Musikbiblioteksnytt 2008/2.

 

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2022-02-24