Nordiska och baltiska föreningar

Dansk Musikbiblioteksforening / DMBF - Foreningen for musik & medier i bibliotekerne

Suomen musiikkikirjastoyhdistys / Finlands musikbiblioteksförening
Tidskriften Intervalli 1988-2011, utgiven av Finlands musikbiblioteksförening

Norsk Musikkbibliotekforening

Eesti Muusikakogude Ühendus (The Estonian Music Library Association)

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2019-05-21