Skrivelser

Statens musikverk remissvar Nationell Biblioteksstrategi

Remissvar Final 1

Svenska musikbiblioteksföreningens synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi ″Från ord till handling″

Depesch till den nationella biblioteksstrategin 2018

Bibliotek och musik, bidrag till antologin ″Världen där utanför″

Angående musikbibliotekarietjänst KB

Angående musikavdelningen Örebro universitetsbibliotek


Foto: Lena Nettelbladt

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2019-11-06